CHRO- Eco village d’entreprises I Mission PC I Pornichet I 2020